Imetyksestä luullaan, kuullaan ja tiedetään
Luullaan, kuullaan
Vauvan maidontarve kasvaa kokoajan vauvan kasvaessa.
Tiedetään
Päivittäisellä tiheällä imemisellään vauva kasvattaa äidin maitomäärää ja noin kolmen viikon ikään mennessä vauva on ”nostattanut” äidin maitomäärän sellaiselle tasolle, joka riittää vauvan täysimetykseen 6kk ikään asti.

Luullaan, kuullaan
Nännit tulevat kipeiksi, jos vauva imee rintaa kauan.
Tiedetään
Nännien kipeytymiseen ei vaikuta vauvan imemä aika vaan oleellista on vauvan oikea imuote. Vauvan imiessä kehnolla otteella voivat nännit kipeytyä lyhyenkin imemisen seurauksena. Lisäksi, jos imuote on kehno, ei maitoa heru riittävästi rinnasta ja imuaika pitenee. Imetysohjaaja auttaa sinua tunnistamaan vauvan tehokaan imemisen merkit.

Luullaan, kuullaan
Vauvaa ei kannata imettää kovin tiheästi, jotta maitoa säästyisi seuraavaa imetyskertaa varten.
Tiedetään
Tämä asia on juuri päinvastoin. Mitä ahkerammin vauvaa imettää sitä enemmän maitoa rintoihin muodostuu. Kysynnän ja tarjonnan laki pitää paikkansa

Luullaan, kuullaan
 Vauva ei saa otetta matalista tai sisäänpäin kääntyneistä nänneistä ja siksi imetys ei onnistu.
Tiedetään
Oikeastaan vauvan tulisi rintaan tarttuessaan ottaa sitä paljon nänniä suuremmalta alueelta suuhunsa. Nänni on vauvalle ikään kuin merkki mihin suunsa tähdätä eikä nännin koolla tai muodolla sinänsä ole vaikutusta imetyksen onnistumiseen. Oikea imuote on oleellisin asia tässä.

Luullaan, kuullaan
 Vauvaa kannattaa imettää vasta sitten, kun maito on noussut rintoihin, koska tyhjän rinnan imeminen voi kuluttaa vauvan energiaa.
Tiedetään
Vauvaa kannattaa imettää mahdollisimman pian vauvan synnyttyä. Heti silloin kun vauva osoittaa imemishaluaan nälkäviestein. Maidon nousu rintoihin nopeutuu, kun vauva imee ahkerasti. Ensimmäisen vuorokautensa aikana vauva tarvitsee muutamia millilitroja maitoa. Imettäessä vauvan energia ei tuhlaannu liikaa, päinvastoin äidin iholla olo säästää vauvan energiaa. Voit kysyä tästä lisää imetysohjaajaltasi.

Luullaan, kuullaan
Runsaasti tupakoivan äidin ei pitäisi imettää vauvaansa.
Tiedetään
Runsaastikin tupakoivan äidin maidossa on vauvalle edullisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat vauvan terveydelle jopa merkittävämpiä kuin tupakan haittavaikutukset. Silti tupakoivan äidin kannattaa lopettaa tai ainakin vähentää tupakointia ja useinhan raskaus lisää tupakoinninlopetus motivaatiota.

Luullaan, kuullaan
Synnytyksestä väsynyt äiti ei jaksa imettää vauvaansa.
Tiedetään
Äiti yleensä jaksaa imettämään vauvaansa synnytyksen jälkeen väsyneenäkin, sillä imetys ja ihokontakti vauvan kanssa rentouttaa ja rauhoittaa sekä äitiä että lasta. Mikäli imetys tuntuu uuvuttavalta kannattaa asiasta kertoa imetysohjaajalle. Häneltä saat tukea ja tietoa, joka motivoi sinua jaksamaan.

Luullaan, kuullaan
Saatetaan yhä ajatella ja suositellakin vauvan ruokavalioon soseiden aloittamista ennen puolen vuoden ikää.
Tiedetään
Kansainvälisten ja nykyisin suomalaisenkin suosituksen mukaan vauvan kiinteät ruuat tulee aloittaa 6kk iästä eteenpäin vauvan valmiuksien mukaan. Kaikki vauvat eivät ole valmiita kiinteisiin ruokiin vielä puolen vuoden iässäkään. Silloin kuitenkin voi jo ryhtyä kokeilemaan kiinteitä ruokia esim. keitettyä porkkanaa tai perunaa. Vauvan ruuan ei tarvitse olla soseutettua. Lisää tästä asiasta voit kysyä imetysohjaajaltasi tai Mammaliinasta.

Luullaan, kuullaan
Täysimetty vauva tarvitsee äidin maidon lisäksi ainakin jo 4kk iästä eteenpäin rautalisää tai hänelle on hyvä antaa lehmänmaitopohjaista äidinmaidon korviketta, johon on lisätty rautaa.
Tiedetään
Äidin maidon rauta riittää täysimetetylle vauvalle hyvin 6kk ikään asti ja pidempäänkin. Äidin maidossa on määrällisesti vähemmän rautaa kuin äidinmaidon korvikkeissa, mutta äidinmaidon rauta imeytyy vauvan ruuansulatuskanavassa tehokkaammin kuin lehmänmaidon rauta.

Luullaan, kuullaan
Vauvaa tulee herätellä syömään 3-4 tunnin välein.
Tiedetään
Tervettä, normaalipainoista ja täysillä raskausviikoilla syntynyttä vauvaa ei tarvitse herätellä syömään. Vauva herää syömään oman tarpeensa mukaan. Ennenaikaisesti syntyneen, pienipainoisen tai muuten erityistä hoitoa vaativan vauvan kohdalla tilanne tulee aina arvioida vauvakohtaisesti ja niistä asioista saat tietoa imetysohjaajaltasi.

Luullaan, kuullaan
On vaikeaa arvioida saako vauva riittävästi äidinmaitoa ja siksi on hyvä varmuuden vuoksi antaa myös äidinmaidon korviketta.
Tiedetään
Äidin maidon riittävyyttä vauvalle pystytään kyllä arvioimaan. Vanhempien on hyvä seurata sitä, että vauva syö riittävän usein vuorokaudessa. Myös pissaus ja kakkaus kertoja tulee olla riittävän usein. Pääsääntönä on: ”kun jotain tulee ulos on jotain mennyt myös sisään”. Muistathan vielä, että ensimmäisinä päivinä syntymänsä jälkeen vauvan tarvitsemat maitomäärät ovat muutamia millejä ja kasvavat vähitellen. Näistäkin asioita saat tarkempaa tietoa imetysohjaajaltasi.

Imetyksestä LUULLAAN ja KUULLAAN monia muitakin tarinoita, vanhentunutta ja jopa virheellistä tietoa.

Imetystä ja siihen vaikuttavia asioita on tutkittu ja TIEDETÄÄN paljon.

Sinulla kenties on kysyttävää imetyksestä ja oman vauvanne käyttäytymisestä enemmän.

Ole vain hyvä ja kysy vapaasti Mammaliinalta. Kaikki kysymyksesi ovat tärkeitä ja vauvanne kanssa ansaitsette niihin oikeita, teitä tukevia vastauksia vauvavaiheenelämästä.

Ota yhteyttä