Imetysohjauskoulutukset
Kansainvälisesti tutkittua tietoa ja koulutuksia

Vauvanyönteisyyden toteutumiseen ja imetyksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on saatavilla runsaasti kansainväliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa: Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Unicefin sivuilta sekä ILCAn sivuilta Myös kotimaista tutkimusta aiheesta on viimevuosina tehty.

Imetyksen historiasta ja kulttuurisidonnaisuudesta sekä yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksesta ja sosiaalisen tuen merkityksestä imetyksen onnistumiselle on tutkittua tietoa. Äidinmaidon muodostumiseen vaikuttavista anatomisista ja fysiologisista tekijöistä sekä äidinmaidon koostumuksesta vauvan terveyttä edistävänä tekijänä on myös tutkimustietoa käytettävissä.

Tärkeää tutkittua tietoa on käytännön imetysohjauksesta,sen vaikuttavuudesta imetystä edistävänä tekijänä ja ohjaustaitojen sekä motivaation lisääjänä.

Kansainvälisiin vauvamyönteisyys- ja imetysaiheisiin konferensseihin osalistumalla Mammaliina ylläpitää ja kohentaa tutkittuun tietoon perustuvaa osaamistaan. Näin terveydenhoitoalan ammattilaisille suunnatut koulutukset perustuvat ajanmukaiseen tietoon.

Koulutukset voivat olla Mammaliinan tarjoamia valmiiden koulutusaiheiden mukaisia koulutuksia tai voidaan rakentaa asiakaan toiveiden ja tarpeiden mukaan juuri teitä kiinnostavien aiheiden ympärille.

Halutessanne Mammaliina voi kutsua mukaan työorganisaatiossanne työskentelevän imetysohjaajakouluttajakoulutuksen saaneen henkilön. Tämä edistäisi innostuneen ammattilaisen uskallusta ja taitoja kouluttaa ja tekisi näkyväksi oman organisaationne osaamisen. Näistä erilaisista mahdollisuuksista saatte lisää tietoa soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Mammaliinaan.

Imetysohjauskoulutusta lähitulevaisuudessa:

WHO/UNICEF 18 TUNNIN IMETYSOHJAAJAKOULUTUKSEN SISÄLTÖÄ

 Vauvamyönteisyysohjelma Suomessa ja maailmalla
- ohjelman tarkoitus ja sisältö
- WHO-koodi ja suomen lainsäädäntö 

Imetyksen vaikutukset äidin ja lapsen terveyteen
-terveyttä edistävät ja sairauksia ehkäisevät vaikutukset
-äidinmaidon koostumus ja ominaisuudet

Imetyksen perusteet
-imetyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
- anatomiaa ja fysiologiaa
-vauvan nälkäviestien tunnistaminen
-oikea imemisote ja lapsentahtinen imetys
-maidon erityksen ylläpito erotilanteissa
-ihokontaktin merkitys
-rinnalle auttaminen
-syötön havainnointi ja kirjaaminen

 Ohjaajantaidot
-eläytyvä kuuntelu
- itseluottamuksen vahvistus
- tuen anto

Neuvolan ja sairaalan yhteistyö
-ohjauksen yhtenäisyys ja jatkuvuus

Erityistarkkailua vaativan lapsen imetyksen tukeminen

Ensipäivien hankaluuksia imetyksessä
Mistä tietää riittääkö maito?
Mikä tehdään aroille ja haavaisille nänneille?
Miten rintojen pakkautumista voidaan helpottaa?
Miten onnistuu imetys kun rinnanpäät ovat matalat?

Imetyksen vertaistukitoimintaa pääkaupunkiseudulla

IMETYSOHJAUKSEN KERTAUSKOULUTUS, joka on tarkoitettu aiemmin 18h imetysohjaajakoulutuksen käyneille.

Imetyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
Yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä

Vauvamyönteisyysohjelman toteutuminen xxxx sairaalassa
Kyseisen sairaalan näkökulmaa(mahdollisesti paikallinen imetysohjaajakouluttaja voi esitellä)

Täysimetykseen tukeminen 6kk ikään asti
Täysimetykseen tukeminen neuvolassa ja synnytyssairaalassa.

Ihokontaktin merkitys vauvalle, äidille ja isälle
- miten ihokontakti vauvan terveyttä edistää?
- miten ihokontakti vaikuttaa äitiin?
- miten isä hyötyy ihokontaktista vauvaan?

Rinnan anatomiaa ja fysiologiaa

Maidon erityksen käynnistys ja ylläpito vauvan ja äidin ollessa toisistaan erossa

Imetyksen havainnointi ja vauvan auttaminen rinnalle

Imetysohjauksen käytännön työssä esiin tulleita haasteita ja kokemustenvaihtoa, keskustelua ja verkottumista

Kertauskoulutukseen on mahdollista ottaa muitakin ehdottamianne osallistujia kiinnostavia aiheita sopimuksen mukaan.

MAMMALIINA keskustelee mielellään avoimesti toiveistanne.