Kotikäynnit
MAMMALIINA tulee luoksenne kotikäynneille tarvitessanne apua vaikkapa seuraavissa tilanteissa.

Miten ihokontaktia vauvan kanssa toteutetaan?

Oikean imemisotteenohjaus

Rinnanpään ollessa arka ja haavainen

Rintakumin oikea käyttö ja siitä vieroitus

Lisämaidon vähennys

Oman maitomäärän lisäys

Käsin ja koneella lypsyt

MAMMALIINA tekee kotikäyntejä enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Uudellamaalla sopimuksen mukaan.

Hyötyä kotikäynneistä

Kotikäynneillä voimme yhdessä miettiä tilanteita ja pyrkiä ratkaisemaan pulmia, jotka vaikuttavat imetyksen onnistumiseen ja vauvan kasvuun sekä äidin, isän ja perheen jaksamisen.
Mammaliina ohjaa teitä kirjallisesti, suullisesti ja käytännössä "käsi kädessä", sekä tukee imetystavoitteisiinne.