Ihokontakti
Tärkeä ihokontakti

Ihokontaktissa vauva on alastomana tai pelkässä vaipassa äidin tai isän paljaalla iholla. Vauvan kehon voi peitää, mutta pään tulee olla näkyvissä. Oleellista on että vauvan ja vanhemman ihot koskettavat toisiaan mahdollisimman laajalta alalta.

Ihokontakti äitiin auttaa vauvaa sopeutumaan kohdun ulkoiseen tilaan ja suojaa stressaavilta ärsykkeiltä. Ihokontakti lämmittää vauvan kehoa ja vähentää peruselintoimintoihin kuluvaa energian tarvetta jolloin aivotoiminnta vilkastuu. Ihokontaktilla on myös kipua vähentävä vaikutus.

Ihokontakti vauvan kanssa edistää äidin fyysistä palautumista synnytyksestä. Imetys käynnistyy helpommin ja imetyksen kesto pitenee, kun vauva on runsaassa ihokontaktissa äitiinsä ja hänellä on vapaa pääsy rinnalle.

Ihokontakti vauvaan herättää äidin hoivavietin ja äiti herkistyy vastaamaan vauvansa viesteihin.Näin vauvan ja äidin kiintyminen toisiinsa edistyy. Ihokontaktissa vauvakin rauhoittuu ja kykenee siirtymään tunnetilasta toiseen.

Mikäli vauvan ei ole mahdollista olla ihokontaktissa äidin kanssa isä voi pitää vauvaa ihokontaktissa. Ihokontakti myös isään helpottaa vauvan kohdunulkoista sopeutumista ja luo vauvalle turvaa. Ihokontakti lisää isän ja vauvan mielihyvän kokemusta ja myös isän kykyä havainnoida sekä tulkita vauvansa viestejä ja näin isä oppii hoivaamaan vauvaa.

Lähteet:
Professor, IBCLC Jan Riordani: Breastfeeding and Human Lactation
ILCA: Clinical Guidelines for the Establishment of Exclusive Breastfeeding 2005
Professor, IBCLC N. Bergman.
Pientenlasten psykiatri J. Mäkelä.
Kätilö, IBCLC K. Koskinen.
Kätilö, imetysohjaajakouluttaja P. Kiili.

Tuoksu...

"Onneksi Annan ensimmäinen muistikuva oli niin kaunis. Se oli tuoksu, ihana tuoksu joka vielä sai joskus jalat notkahtamaan alla. Äidin tuoksu, lämmin pehmeä turvallinen äidin tuoksu. Mitenhän vanha hän oli ollut? Ehkä vasta kahden tai kolmen talven yli selvinnyt. Miten pieni ihminen voi panna mieleensä niin tarkkaan asioita, että ne muistaa loppuikänsä.
Tuoksu oli joka puolella, ja hän muisti miten hautasi kasvonsa ja painautui siihen koko ruumiillaan. Oli lämmintä ja pehmeää, viluiset jalat saattoi puristaa äidin pehmeää kylkeä vasten, panna silmänsä tiukasti kiinni ja kuvitella, että siihen voisi jäädä ikuisiksi ajoiksi."

lainaus kirjasta "Kymmenen onnen Anna", Paula Havaste, Gummerus 2003.